Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, maj 16, 2013

Koll på minuterna

Punktlighet i UL-trafik (ej SL-pendeln)

Tidhållningen för järnvägen har länge varit ett hett diskussionsämne. Det har det kunnat vara eftersom tågförseningar mäts och rapporteras offentligt. Så har det dock inte varit all kollektivtrafik. Inom UL har det som rapporterats varit förseningar över 20 minuter, det vill säga den period då resegarantin slår till. Resultatet såg väldigt bra ut, ytterst få bussar var mer än 20 minuter försenade.

Från kollektivtrafiknämnden var vi helt överens om att vi ville ha en bättre koll på minuterna. Våra egna erfarenheter sa oss att det nog hände rätt ofta att bussarna var försenade så att det påverkade oss som resenärer, även om förseningen var mindre än 20 minuter.

Inför 2013 gav vi därför kollektivtrafikförvaltningen, UL, i uppdrag att ta fram mer relevanta mått på förseningar som ska rapporteras i månadsrapporterna till nämnden. På kollektivtrafiknämndens sammanträd igår torsdag fick vi så de första rapporterna. Den nivå som vi valt är samma som den som gäller för regiontågen - andelen som är framme högst 5 minuter för sent.

Statistiken visar att i april var det Upptåget som var bäst med 93 procents punktlighet, följt av stadbussarna i Uppsala med 90  procent och av regionbussarna var ungefär 85 procent i rätt tid.Vi mäter också inställda turer, men som andelar är de äldigt få i busstrafiken och runt två procent i tågtrafiken.

Statistiken är nyfarmtagen och det innebär att det fortfarande kan finnas felkällor. Att få koll på föresningarna är bara första steget. Nu gäller det att också hitta hur förseningarna kan minskas och sätta upp mål inför nästa år vad som är en acceptabel nivå.

Ps. I februari talade jag i Radio Uppland om att vi måste resovisa också förseningar inom busstrafiken. Nu levererar vi det! Fem minuter är försent...

Inga kommentarer: