Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, februari 21, 2014

Obegripligt av Anders Borg

I Land Lantbruk uttalar sig finansminister Anders Borg väldigt negativt om framtiden för svenskt jordbruk. På webbsidan är rubriken "Jordbruksindustrin överlever inte". Med tanke på att finansdepartementet till väldigt stor del kan påverka detta, så är det naturligtvis också ett oroande uttalande. Om inte finansministern tror på svenskt jordbruks framtid, så är väl risken att det också är svårt att få de resurser som behövs för att stärka jordbrukets konkurrenskraft.

Jag vill att vi även i framtiden ska kunna köpa och servera god och näringsrik mat producerad i Sverige. Jag vill att patienterna på Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett ska få kött från djur som är uppfödda under goda villkor och gärna på gårdar i Uppland. Jag vet att åtminstone mina centerpartistiska kollegor resonerar på samma sätt när det gäller mat till förskolor, skolor och äldreboenden. Då behövs det stora mängder svenska livsmedel och ett livskraftigt jordbruk.

Inga kommentarer: