Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, februari 27, 2014

"Svenska djurskyddskrav ska gälla...."


I dagens Enköping-Posten är jag intervjuad om att det bör ställas krav också på djurskydd vid upphandlingar av livsmedel. En rimlig inriktning är att samma krav ska gälla som vi som samhälle ställer på svenska gårdar. (Själva artikeln finns bakom EP:s betalvägg (www.eposten.se), så jag kan inte länka till den.)

Att vi som landsting uttryckligen ställer denna typ är viktigt, både för vår verksamhet (inte minst när det gäller antibiotikaresistens), för djuren och för att ge svenskt jordbruk rimliga förutsättningar. Vi har kommit en bit på väg i vissa upphandlingar, men vi behöver ta principiell ställning och konsekvent få med kraven i upphandlingarna.

Inga kommentarer: