Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, mars 26, 2014

Bra betyg för länets kollektivtrafik


Sveriges kommuner och landsting gör regelbundan jämförelser mellan olika verksamheter. Idag har de öppna jämförelserna på kollektivtrafikområdet presenterats. Jämförelsen visar att inget annat län erbjuder mer kollektivtrafik per invånare än Uppsala län.

Detta ger också resultat, i tabell efter tabell återfinns Uppsala län i de övre skiktet. Uppsala har den fjärde största marknadsandelen och ligger också på fjärdeplats när det gäller antalet resor per invånare och på fjärde plats när det gäller andel tillgänglighetsanpassade bussar.

Även när det gäller nöjdhet, både hos kunder och allmänhet, nettokostnad per utbudskilometer, subventionsgrad får Uppsala län grönt ljus.Det finns bara två områden där vi ligger i den neder delen. Det ena är att vi jämfört med de flesta län satsar fler kronor per invånare på kollektivtrafiken. I SKL:s öppna jämförelser får det rött ljus.

Det andra är att antalet passagerare per buss är jämförelsevis lågt. Detta är naturligtvis delvis ett resultat av att vi försökt bygga ett kollektivtrafiksystem som fungerar för hela livet, inte bara de som behöver pendla kontrostid. Det betyder att det går bussar (och tåg) även sent på kvällen med rimligt mellanrum. Så är det inte i många andra län. Men detta visar också att det finns en potential att få fler resande i kollektivtrafiken, utan att det behöver leda till behov av fler bussar.

Ett led i detta är det förenklingar av pris- och biljettsystem som genomförs från 1 april. Då kommer den som dagligen pendlar mellan Skutskär och Gävle på helgen kunna ta tåget ner till Uppsala för att gå på konsert och resa på samma kort som i veckan. Men vi kommer också att behöva fundera på marknadsföring och få människor att upptäcka kollektivtrafiken.Länk till hela rapporten (pdf) Öppna jämförelser kollektivtrafik (pdf)

Inga kommentarer: