Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, mars 03, 2014

Debattartikel om matkrav


I helgen hade jag en debattartikel med rubriken "Konsumenten styr" publicerad i UNT. Artikeln tar upp betydelsen av att vi alla tar ansvar för vard vi köper, men också att stora inköpare som landsting måste gå före.

Jag avslutar debattartikeln så här:

Svenskt jordbruk hör till världens mest miljövänliga. Sverige har också bland de starkaste kraven på djurskydd i Europa. Vi har anledning att vara stolta över ett jordbruk som brukar utan att förbruka jordens resurser, där djuren för det mesta behandlas väl.

Men ska det jordbruket ha en chans att överleva måste det också kunna konkurrera på likvärdiga villkor. Då måste vi ställa samma krav på den mat vi köper – vare sig vi är privatpersoner eller offentliga aktörer – som vi ställer på de svenska böndernas produktion.

Inga kommentarer: