Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, mars 25, 2014

Riktiga tåg från Enköping - inte pendeltåg
För mig är det självklart att tågpendlarna från Enköping behöver riktiga tåg som går snabbt till centrala Stockholm. Att förlänga SL:s pendeltåg, som stannar på varenda station på vägen till Stockholms central och som saknar toaletter, är inte tillräckligt.

För oss i Centerpartiet är det några krav som är självklara för för tågtrafiken till och från Enköping:
  • Fler tåg till Västerås och Stockholm.
  • Snabba resor med få stopp.
  • Toalett på tågen.
  • Tillräckligt med sittplatser också från Enköping.
Jag som deltar aktivt i det samarbete som finns om framtida tågtrafik i Mälardalen vet att vi har en rätt bra målbild av hur det ska se ut när Citybanan startar - och det kommer nog att stämma rätt bra med de krav jag presenterat. I fredags tog Kollektivtrafiknämnden beslut om att rekommendera att Landstinget i Uppsala län skriver på det samverkansavtal som ska ligga till grund för detta trafiksystem.

På längre sikt kan det vara aktuellt med en förlängning av pendeltåget från Bålsta till Grillby, Enköping och Västerås som ett komplement till den snabba tågtrafiken. Men det får aldrig ske på bekostnad en en snabb och bekväm tågtrafik från Enköping till Stockholm C.

Sedan är frågan hur många tåg som vi egentligen kommer att behöva mellan Enköping och Västerås. Då, någon gång runt 2030 har vi förhoppningsvis också invigt den nya järnvägen mellan Enköping och Uppsala som binder samman Västerås-Enköping-Uppsala. Kanske kan det då också behövas ett tåg var tionde minut?

Inga kommentarer: