Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

söndag, juni 15, 2014

Skärpta krav för livsmedelsupphandling

Inlägg i lördagens EP. Här kommer texten i sin helhet för er som inte har tidningen.

Skärpta krav för livsmedelsupphandling


För Centerpartiet är miljön, djurvälfärd och för rättvisa villkor för Sveriges bönder viktiga frågor. Det var prioriterat i EU-valet, men är aktuellt på alla nivåer i samhället. I Enköpings kommun har till exempel Centerpartiet bidragit till höjda krav vid upphandlingar, så att kommunerna när de köper in livsmedel ska ställa krav som motsvarar de som ställs på svenska bönder.
Ett sådant beslut är också på gång inom landstinget. När landstingsfullmäktige beslutar om förslag till nytt miljöprogram har det tillkommit helt nya skrivningar när det gäller livsmedelsupphandlingar. I det program som gäller i dag finns visserligen krav på en viss andel ekologiska livsmedel, men i övrigt inga krav kring djurvälfärd.
I det nya program som landstingsfullmäktige förhoppningsvis ställer sig bakom framgår nu att det i samband med upphandlingar av livsmedel och kostproduktion ska ställas högsta möjliga krav om god djurvälfärd.
I praktiken kommer det att innebära att produkter av animaliskt ursprung, såsom mjölk, kött, fisk, fågel och ägg som landstinget köper in lägst bör uppfylla Miljöstyrningsrådets eller motsvarandes avancerade krav.
Detta är ett litet sätt att för Landstingets i Uppsala län att ge sitt bidrag till att vi ställer samma krav på den mat vi köper in, som Sverige som land ställer på svenska bönders produktion och framför allt är det ett sätt att motverka att djur far illa och att det används för mycket antibiotika.
Johan Örjes (C)
landstingsrådInga kommentarer: