Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, juni 21, 2014

Ett kort ska räcka!

Ett kort ska räcka i framtiden om vi får gemensam giltighet för länskort i respektive län.

Idag räcker det med ett SL-kort från Södertälje till Norrtälje eller ett UL-kort från Enköping till Östhammar. Den som ska pendla från Knivsta till Kista eller Bålsta till Barkarby behöver dock ett UL-SL-kort eller i Bålstafallet ett SL-kort med Bålstatillägg.

Både i Stockholms län och i Uppsala län har vi slopat zonindelningarna för månadskorten i kollektivtrafiken. Mellan länen finns de kvar. Det gör att den som pendlar förhållandevis korta sträckor kan få betala betydligt mer bara för att resan går över en länsgräns. Från Centerpartiet vill vi underlätta människors vardag och minska länsgränsernas betydelse. I partiets handlingsprogram inför nästa mandatperiod har vi därför ett mål om en ömsesidig giltighet för respektive länskort, det vill säga den som till exempel har ett UL-kort ska också kunna resa inom SL-området och tvärtom. Vi vill också se motsvarande samarbete med övriga omkringliggande län.

Det finns naturligtvis mängder av praktiska och principiella frågor som behöver lösas för att detta ska kunna bli verklighet. Sådant som hur tekniken ska fås att fungera ihop och hur de ekonomiska frågorna ska lösas kommer naturligtvis att vara komplicerat, men det kommer att gå. Från Centerpartiet ser vi det som en naturlig del i att utgå från människors vardag, inte administrativa indelningar.

Hör inslag på Radio Uppland här: UL-kort också i Stockholm

Inga kommentarer: