Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, juni 13, 2014

Bra av Swebuss

Swebus kommer att på försök stanna och ta upp passagerare också i Knivsta AR-terminalen enligt Upplandsnytt med sin buss till Stockholm. Ett utmärkt komplement till den trafik som redan finns både med SL:s pendeltåg och SJ:s trafik.
Ett bra initiativ av Swebus!

Inga kommentarer: