Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, september 08, 2014

Kollektivtrafiken tar marknadsandelar

Kollektivtrafiken i länet tar andelar från biltrafiken!

Det går bra för Uppsala län. Det siffror som redovisades på kollektivtrafiknämnden i förra veckan visar att kollektivtrafiken tar marknadsandelar från biltrafiken. Det är nu mycket troligt att vi kommer att slå rekord när 2014 kommer att summeras.

Redovisningen görs i rullande tolvmånadersperioder och under perioden juli 2013 till och med juni 2014 var kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet 25 procent. Det är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående tolvmånadersperiod.

Det är tydligt att de satsningar som Centerpartiet och Alliansen genomfört under de senaste åren också ger resultat. En bidragande del kan också vara en ökande cykling, där inte minst Uppsala kommun gjort stora insatser.

Inga kommentarer: