Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, november 20, 2014

Edstavs utredande bromsar fossilfrihet

Landstinget i Uppsala län har idag en tydlig strategi för fossilbränslefri kollektivtrafik. Vi satsar på utbyggd spårtrafik, biogas och biodiesel i regiontrafiken och biogas och el i stadstrafiken. Vi har haft problem med att få upp andelen fossilfri kollektivtrafik, framför allt för att UL för några år sedan satsade på en teknik som sedan inte visade sig hålla, nämligen flytande biogas. Sådant händer.
När det stod klart att det inte skulle fungera gjordes en översyn av de strategiska valen. Vi landade då i att vi skulle fortsätta med biogas som den bärande delen i satsningen, men att vi skulle bredda med biodiesel i regiontrafiken och el i stadstrafiken.

Det har funnits en bred enighet om den inriktningen i kollektivtrafiknämnden och jag blir oroad om det nu ska tillsättas nya utredningar för att ta fram ännu en ny strategi. Det har nämligen 
 Johan Edstav (MP) vice ordförande i landstingsstyrelsen sagt i ett pressmeddelande. 
Vi gjorde en ny bedömning av de strategiska valen för bara ett drygt år sedan. Vi vet vad som behöver göras, bland annat behövs en ombyggnad av regionbussdepån för att ta emot komprimerad biogas och en ny stadsbussdepå i Uppsala. Vad vi inte behöver är ytterligare utredande som riskerar att bromsa övergången till fossilfri kollektivtrafik.

Utspelet är också ännu ett exempel på vad som nu verkar bli svaret på alla frågor från den nya vänstermajoriteten- ännu en utredning.

Inga kommentarer: