Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, mars 03, 2015

Vi behöver en regiondirektör!

Ett arbete har inletts i Uppsala län med att bilda en regionkomun - det vill säga att det direktvalda landstingsfulmäktige (som då bli regionfullmäktige) ska ta över de uppgifter som idag ligger på det indirekta Regionförbundet.

Det är en i grunden väldigt bra utveckling, som stärker demokratin. Men det är inte så att uppgifterna bara kan gå in i det befintliga landstinget. Det som en region ansvarar för, regional tillväxt och infrastrukturinvesteringar till exempel, är delvis något helt annat än att vara finansiär och utförare av sjukvård.

I Uppsala län har vi övat lite i och med övertagandet av kollektivtrafiken, men bildar vi en regionkommun blir det en betydligt större del av verksamheten.

Landstinget i Uppsala län ska rekrytera en ny landstingsdirektör efter den som Vänstermajoriteten gjorde sig av med. Med tanke på de förändringar som väntar är det då viktigt att det som rekryteras blir en regiondirektör, inte en landstingsdirektör. Det vill säga en person som kan vara lika hemma i tillväxtfrågorna som i vårdfrågorna. En person som kan bidra till att för verkliga både en god vård i hela länet och två ytterligare järnvägsspår mellan Uppsala och Stockholm.

Inga kommentarer: