Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, juni 08, 2015

Landsting utan fast ledning

Sjukhuschefen för Akademiska sjukhuset Lennart Persson går i pension redan den 30 juni. Ett besked som enligt den tillförordnade landstingsdirektören Kerstin Westholm kom oväntat. Det betyder att landstingets största förvaltning, med ett prognosticerat underskott på 100 miljoner kronor, står utan fast ledning.

Visst finns det en tillförordnad chef medan rekrytering sker, men det är självklart ett avbräck i möjligheten att styra en så stor och komplex förvaltning, Risken för att viktiga beslut inte kan tas och viktiga processer inte kan föras framåt i rätt takt är uppenbar.

Dessutom har den som är ordförande för Akademiska sjukhusets styrelse, produktionsstyrelsens ordförande Sören Bergqvist, lämnat majoriteten och landstingets högst tjänstman, landstingsdirektören, är tillförordnad i avvaktan på en rekrytering som inte ens verkar ha påbörjats.

I och med att Vänsterpartiet lämnat majoriteten står landstinget dessutom utan en tydlig politisk majoritet, med den osäkerhet som det innebär, inte bara i budgetfrågor.

Sammantaget gör detta att det idag är svårt att tala om någon fast och tydlig ledning i landstinget vare sig på den politiska nivån eller landstingsnivån. Det oroar!

Inga kommentarer: