Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, december 20, 2017

Skönt att Uppsala universitet delar Centerpartiets bedömning

Jag har alltid varit lite fundersam kring behovet av medicinskt bibliotek i samband med bygget av nytt kök. Nu finns det svart på vitt från Uppsala Universitet att de inte ser något behov av ett medicinskt bibliotek.
Behovet av ett nytt kök vid Akademiska sjukhuset är utredd grundligt ett flertal gånger och åtminstone de senate sju år har utredningarna landat i att det behövs ett kök och att det är mer effektivt att bygga ett tillagningskök än mottagningskök.

Detta med medicinskt bibliotek slängdes in i processen relativt sent. Det var först vid produktionsstyrelsens sammanträde i mars 2014 som man beslutade att lägga in detta med bibliotek och konferensanläggning, detta eftersom det var tänkt att verksamheten skulle flytta.Från Centerpartiet hade vi då ingen avvikande uppfattning, utan vi litade på att det var en korrekt bedömning av vad som var det bästa för verksamheten. Sedan dess har det dock blivit allt tydligare att detta inte är nödvändigt och de beräknade investeringskostnaderna har dragit iväg.

Från Centerpartiet har vi därför tydligt markerat att vi bedömer att det inte behövs något nytt medicinskt bibliotek. I samband med att investeringsbudgeten togs i Regionfullmäktige i november hade vi från Centerpartiet också strukit bort de medicinska biblioteket från vår investeringsplan. Det känns skönt att den bedömningen delas av Uppsala universitet.Inga kommentarer: