Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, maj 30, 2012

Det händer mycket i Uppsala

Idag samlades den politiska ledningen i landstinget och Uppsala kommun för en gemensam träff om stadsutvecklingsfrågor. Vi har många beröringspunkter, både genom att landstinget är en stor arbetsgivare och tillväxtgenerator för Uppsala kommun genom bland annat Akademiska sjukhuset och genom att vi behöver samspela för att kollektivtrafiken ska fungera både för alla som bor i Uppsala och alla som reser till eller igenom Uppsala.

Det var roligt att hör hur mycket som händer i Uppsala när det planering för bostäder och nya verksamhetsområden. Det byggs mycket i Uppsala och det planeras att bygga mycket. Enligt dem själva är Uppsala Sverigeledande när det gäller nya bostäder. Det känns också bra att det finns ett gediget grundarbete när det gäller tankar om framtidens kollektivtrafik.

Det som är viktig vid denna typ av möten är att man får en gemensam bild av verkligheten och får förståelse för de olika förutsättningar som finns. Det är självklart så att behovet av möten är störst med Uppsala, och jag tror att det är bra om de upprepas med viss regelbundenhet. Men det kan kanske vara värt att överväga liknande möten också med andra kommuner i länet.

Inga kommentarer: