Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, maj 19, 2012

Mat en viktig del av vården

Maten är en viktig del av vården. Före min tid i landstinget beslutades att maten skulle lagas tillsammans med  Västmanland och att man skulle använda kapaciteten i det (alltför stora) kök som Västmanland hade byggt. Beslutet togs med mycket bred majoritet med stöd av Socialdemokraterna.

För mig som då stod utanför landstingspolitiken i Uppsala var beslutet obegripligt. När jag sedan fått anledning och möjlighet att sätta mig in i vilka alternativ man då stod för förstår också jag varför man hamnade i denna lösning. Däremot har det varit tydligt att det är en lösning som kantats av en del problem.

När man diskuterar mat är det lätt att man hamnar i (ideologiska) fördomar, där man på förhand bestämmer sig för att den egna lösningen är bäst. Jag är därför glad att vi när vi diskuterade denna fråga efter valet kom fram till att vi behövde en ordentlig utredning som tittade på just fakta.

Den utredningen har nu kommit (Utredning föreslår att patientkosten ska upphandlas )och ger en bra grund inför det fortsatta valet av hur patientmaten ska lagas och serveras för patienter vid Akademiska sjukhuset och Enköpings lasarett. En del av mina fördomar verkar bli bekräftade, det verkar till exempel som om fler tillagade portioner leder till sämre matupplevelse. Däremot är jag förvånad över att metoden för att laga och servera maten inte verkar ha betydelse.

Produktionsstyrelsen ska nu fortsätta att hantera frågan. Vi får se var det landar, men det är ingen tvekan om att det var klokt att utreda maten ordentligt och att det finns en hel del att lära inför framtiden.

Inga kommentarer: