Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, december 21, 2012

Mälarbanan ska prioriteras!

Regeringen har nu beslutat om direktiv till Trafikverket för åtgärdsplanering av de stora infrastruktursatsningar som riskdagen beslutat om. Ett viktigt besked, både för länet och regionen, är att regeringen tydligt lyfter fram utbyggnaden av Mälarbanans hela sträckning.

I direktiven skriver regeringen:

Vid Citybanans färdigställande 2017 kommer kapacitetsbrister att uppstå på närliggande systemviktiga järnvägsobjekt. Därför ska Trafikverket särskilt prioritera förslag till åtgärder på Mälarbanan, bandelen Barkarby–Tomteboda.

Att bygga färdigt Mälarbanan är viktigt för hela regionen och är en tydligt prioriterad del i det gemensamma arbete som är gjort. Att regeringen nu ger besked om att detta ska prioriteras är välkommet. Förhoppningsvis kommer det att innebär att hela banan, inklusive Huvusta-Sundbyberg-Duvbo kommer att stå klar senast 2025.

För oss i länet kommer det också att vara viktigt att tydligöra hur andra viktiga infrastrukturinvesteringar passar in för att bygga ett hållbart samhälle. Det handlar inte minst om behovet av förstärkningar på Ostkustbanan för öka kapaciteten - både för att möjligöra ytterligare bostadsbyggande i kollektivtrafiknära lägen - till exempel vid ett Uppsala Södra i Bergsbrunna, men också för att förbättra hela regionens tillgång till Arlanda.

I detta sammanhang ingår också behovet av förbättringar på Dalabanan och byggandet av Aroslänken mellan Enköping och Uppsala. Inte minst kommer Aroslänken, i kombination med bättre språkapacitet på Ostkustbanan, att ge nya möjligheter för regionen att ansluta till Arlanda, utan att behöva passera igenom Stockholm. Aroslänken är ju inte i första hand en järnväg för pendlare mellan Uppsala och Enköping, utan ett sätt att bygga samman nägra av Sveriges största städer.

Inga kommentarer: