Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, september 17, 2013

Förbättrad punktlighet i regionbusstrafikenEn av de viktigaste kraven jag som kollektivtrafikresenär har på kollektivtrafiken är att den ska komma fram i tid. Från kollektivtrafiknämndens sida har vi därför börjat mäta tidhållning ordentligt. Målet är till att börja med att få koll på hur det ser ut, för att sedan kunna sätta upp rimliga mål.

Den nivå vi mäter på är rätt tid +5 minuter, det vill säga samma standard som regiontågen har, vilket underlättar jämförelser. Dock är det högre krav på SL:s pendelstågstrafik, där man mäter rätt tid +3 minuter.

Vi kan se att det naturligtvis är lite upp och ned mellan månaderna. Bäst på att hålla tiden är Upptåget, som i juli kom i rätt tid + 5 minuter vid 94 procent av avgångarna. Näst bäst av UL-trafiken var stadstrafiken i Uppsala som hade 91 procents punktlighet.

Den som gjort den bästa förbättringen är regionbusstrafiken. Där var andelen som var i rätt tid i januari och februari under 80 procent - i juli var den över 88 procent.

Inga kommentarer: