Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, september 18, 2013

Guldkorn i budgeten

Idag lyssnade jag på fyra av alliansens riksdagsledamöter som presenterade den gemensamma budgete under Solveig Zanders ledning. Många satsningar och åtgärder var det som räknades upp när varje ledamot berättade vad just det partiet såg som viktigt.

Självklart innehåller budgeten väldigt många förslag och det är inte alltid de ekonomiskt största insatserna som är mest intressant. Jag har hittat tre guldkorn i budgeten.

1. Satsning på utbildning av vårdpersonal. Budgeten innehåller en stor satsning på utbildning av vårdpersonal, framför allt sjuksköterskor och barnmorskor, i Stockholmsområdet. Även om den satsningen inte direkt berör Uppsala universitet, så är det bra för hela Stockholm-Mälardalens regionen, och därmed för Uppsala och Landstinget i Uppsala län.

2. Utveckling av metoder för att rena avlopp från läkemedelsrester. Regeringen avsätter 32 miljoner kronor för att förbättra reningen av läkemedelsrester i reningsverken. Dagens avloppsreningsverk är inte utformade för att ta hand om läkemedelsrester och andra svårnedbrytbara kemikalier. Regeringen vill därför främja pågående utveckling av avancerad reningsteknik för att rena det utgående avloppsvattnet, så att tekniken kan utvecklas till full skala.

3. Satsning på lokala vattenvårdsinsatser. Regeringen satsar 75 miljoner kronor per år på att fortsätta stödja lokala vattenvårdsinsatser. Pengarna används i första hand som delfinansiering för insatser att minska läckage av fosfor och kväve och har bland annat gått till projekt för strukturkalking i anslutning till Örsundaån och båttvätt och båttoa i Östhammars kommun.

Inga kommentarer: