Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, maj 22, 2014

EU valet har betydelse

Det har betydelse för vilka 20 ledamöter som representerar Sverige. Om det finns någon som överhuvudtaget ser till hela landet, som också känner till och arbetar för landsbygdens intressen. Om det finns någon som också i praktiken är beredd att stå upp för uppfattningen att besluten bör ta så nära människorna som möjligt.

Centerpartiet går till val på under slagordet: ”Ett smalare men vassare EU”.
Vad menar vi då med det?

Smalare betyder att vi anser att EU inte ska göra allt man gör idag. Vassare att EU på de områden där man ska göra något, ska vara mer effektivt.
EU blir smalare genom att fokusera på rätt saker; hit hör inte frågor om ländernas skatter, utbildning, välfärd, sociala trygghetssystem, kultur, rovdjurspolitik och naturresurser

EU blir vassare genom att fokusera på de stora gemensamma frågorna som handlar om miljö- och klimat, migration, mänskliga rättigheter, handel, konkurrenskraft och kamp mot internationell handel

Vad betyder då detta med vassare konkret:

  • EU ska bli vassare till exempel när det gäller gränsöverskridande miljöförstöring. Det innebär att vi vill ha tydliga mål för utsläppsminskningar, energieffektiviseringar och försnybar energi inom EU. Men också att förändra handeln med så kallade utsläppsrätter, så att priset går upp.

  • EU ska bli vassare när det gäller ursprungsmärkning. Det ska finnas ett gemensamt system med ursprungsmärkning som också inkluderar sammansatta produkter.
Vad betyder smalare?

  • Vi vill inte ha EU-skatter
  • Vi vill inte att EU ska reglera rätten att strejka
  • Vi vill inte att regler om arbetstider i grunden ska vara en nationell fråga
  • Vi vill inte att EU ska tvinga föreningar att betala moms

Vi säger nej till ytterligare byråkrati och att centralisera arbetsrättsfrågor till EU-nivå tror vi inte på. Socialdemokraterna vill utöka EU-byråkratin med ytterligare myndigheter, vi vill minska byråkratin och har lagt fram förslag på ett antal EU-myndigheter som kan läggas ned.

Eurofrågan är ett tydligt exempel på Centerpartiets inställning till EU. När det för nu drygt 10 år sedan var dags för folkomröstning om vi i Sverige skulle överge kronan och istället gå med i en gemensam penningpolitik och euron som valuta, så Centerpartiet som enda Alliansparti nej. Vi ville behålla den svenska penningpolitiken, helt enkelt för att det en gemensam valuta för hela EU var en dålig idé.

Inga kommentarer: