Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, maj 05, 2014

Satsning på rättvisare löner

Idag har vi från alliansen i landstinget presenterat våra prioriteringar inför 2015. Vi gör ett par tydliga satsningar. Den ena är att vi utökar budgeten för sjukhusvården, där vi ser att det finns ett större behov än vad som skulle bli resultatet av normala uppräkningar. Det andra är att vi skjuter till pengar för att underlätta för genomförande av den lönepolitik vi önskar och anser behövs.

Den inriktning som finns inom landstinget när det gäller lön är rätt, men det tar tid innan det når ut till den enskilda anställda. Kompetens och erfarenhet ska premieras, men vi sitter fast med gamla strukturer som gör det svårt att ge dem som borde ha extra löneökningar de löneökningar de bör ha.

Genom att skjuta till 30 miljoner extra ska det vara möjligt att ta något extra steg för att rätta till de löner som ligger fel. Men det krävs då att det verkligen går till de individer som ska ha löneökningarna och inte läggs ut i generella påslag till stora grupper.

Inga kommentarer: