Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, december 09, 2014

Mer pengar för landstinget

Den överraskande utgången av budgetfrågan i riksdagen har inte bara tvingat riksdagsledamöterna att ställa in ledigheten, även vi landstingspolitiker har fått försöka sätta oss in i hur Alliansbudgeten påverkar vårt landsting.

Idag är vi färdiga.Det finns plus och minus, men totalt summerar det till plus.  För oss i oppositionen innebär det att vi förstärker landstingets ekonomi med ungefär 10 miljoner kronor. Inte någon väldigt stor skillnad - men för landstingets ekonomi var det bra att Alliansens budget vann.


  • Ökade skatteintäkter ger 30 miljoner kronor. 
  • Uteblivet behov av att kompensera för höjda arbetsgivaravgifter ger 25 miljoner kronor.
  • Sänkta statsbidrag ger - 34 miljoner kronor.
  • Läkemedel barn ger netto 3 miljoner kronor, eftersom den uteblivna intäkten beräknades vara 3 miljoner högre än de extra statsbidragen. 
  • När det gäller riktade statsbidrag sker det förändringar, men netto handlar det i budgeten om -14 miljoner kronor.


Summan av detta är att vår budget förstärks med 10 miljoner kronor. Det kan i och för sig behövas, eftersom vi sett behov av att lägga på ökade anslag till Enköpings lasarett (+10 miljoner kronor), Akademiska sjukhuset (+15 miljoner kronor) och 10 miljoner kronor till slussning. Allt för att kunna korta väntetiderna i vården. Att vänstermajoriteten inte har dessa satsningar gör att de bara räknar med att få 20 miljoner av kömiljarden. Vi satsar och räkna med 35 miljoner.

Inga kommentarer: