Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, december 30, 2014

Sverige är annorlunda

Detta är en bild som visar vad som är unikt med Sverige. På ena axeln en sammanställning av hur befolkningen i EU-länderna känner inför invandring från länder utanför EU - de som känner sig positiva minus de som känner sig negativa. På den andra axeln antalet asylsökande per miljoner invånare.

Länderna är samlade i en rätt sammanhållen hagelsvärm  - utom ett. Längst upp i högra hörnet ligger Sverige. Det land där en klar majoritet av befolkningen är positiv till invandring från länder utanför EU och det land som har klart flest asylsökande per invånare.

Man kan diskutera hur sambandet ser ut, vad det finns för historisk bakgrund till att de ser ut som det gör. Men det är tydligt att Sverige är annorlunda, svenska folket har en annan attityd än i många andra länder. Det har naturligtvis betydelse för hur det svenska politiska systemet hanterar denna typ av frågor.

Data från Eurobarometer 82 och Eurostat Data in Fokus 8/2014 (utom för Österrike där uppgiften om andel asylsökande kommer från 2013). 

Inga kommentarer: