Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, januari 28, 2015

Stå upp för Centerstämmans betygsbesked!

Idag kom ännu en rapport om skolan. Det är Vetenskapsrådet som på uppdrag av den förra Alliansregeringen (undertecknat av Jan Björklund) redovisar ett antal kartläggningar av forskningsresultat med relevans för det praktiska arbetet i skolväsendet.

Det finns många intressanta resultat i rapporten. Det som fångats upp i media idag handlar främst om betygen  SvD, SR ). Där är rapporten, för att vara den typen av rapport, väldigt tydlig.

Eftersom det finns tydliga resultat som åtminstone bör mana till försiktighet när det gäller att sänka åldern för när betyg ska sättas är det viktigt att det nuvarande svenska betygssystemet utvärderas på ett nyanserat sätt i förhållande till olika lärar- och elevgrupper. (sid 37)

Folkpartiets antiintellektualism i skolpolitiken har varit och är ett problem för Alliansen. Det har gjort att de bra reformer som genomförts i skolan under Alliansens åtta år dränkts i mängder av åtgärder som i bästa fall varit symbolpolitik, ibland kontraproduktivt och ofta gett lärare mer administrativt jobb. Konkret kritik baserad på vetenskapliga resultat har viftats bort

Centerpartiet behöver utveckla sin egen skolpolitik. Ett första viktigt steg vore att stå upp för den egna partistämmans ställningstagande att betyg ska ges tidigast från årskurs 6. Nu kan man också hänvisa till den utredning som Björklund själv beställt, och som så tydligt rekommenderar att förslaget inte genomförs. Centerpartiet bör därför rösta nej till förslag om att ge betyg tidigare!

Inga kommentarer: