Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, februari 05, 2015

Chockhöjda busspriser med Vänstermajoritet

Chockhöjda ombordpriser på bussarna.

Landstingets Vänstermajoritet chockhöjer ombordpriserna, För vad ska man annars kalla det när priserna höjs med 16 procent (drygt) samtidigt som inflationen är noll. Risken är uppenbar att detta leder till att fler väljer bilen istället för bussen. För ungdomar är höjningen ännu större - där stiger ombordpriset med 20 procent!

Vad som framför allt kommer att hända är att den vanebilist som någon gång tänker på att testa kollektivtrafiken kommer att uppleva det som dyrt. En resa från Uppsala-Näs till Akademiska sjukhuset kommer att kostar 70 kronor enkel resa. Ett par från Gunsta som ska åka in till Uppsala för att gå på bio eller besöka släktingar får punga ut med nästan 300 kronor för den resan. Även en resa mellan Örsundsbro och Enköping kommer att kosta 70 kronor.

Chockhöjningen är dålig för miljön och dålig för kollektivtrafikens varumärke och visar ännu en gång att den nya majoriteten inte riktigt delar synen att det är bilisterna vi måste få att gilla att ta bussen eller tåget.

Majoritetetn föreslår också en del bra förändring, bland annat sådant som var på gång redan under Alliansmajoriteten. Det gäller till exempel utvidgningen av pensionärsrabatten till att även omfatta förmånstagare av olika slag. Men detta att höja enkelbiljettpriserna och framför allt enkelbiljettpriserna för dem som köper biljett ombord är steg i helt fel riktning om vi ska lyckas stärka kollektivtrafiken i länet.

Inga kommentarer: