Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, februari 12, 2015

Sparkad landstingsdirektör

Börje Wennebrg ger sig själv makten att sparka landstingsdirektören.

Vid landstingsstyrelsens sammanträde den 3 februari stod ändring i landstingsstyrelsens delegationsordning på föredragningslistan. I det utskickade förslaget var det ingen ändring vad gäller landstingsdirektören - beslut om att avsluta landstingsdirektörens anställning skulle tas av landstingsstyrelsens arbetsutskott. Men på sittande sammanträde lägger Börje Wennberg fram förslaget att landstingsstyrelsens ordförande, det vill säga han själv, ska ta det beslutet. Om än efter "samråd" med arbetsutskottet.

Idag blev det plötsligt tydligt varför landstingsstyrelsensordförande Börje Wennberg på sittande landstingsstyrelse krävde att delegationsordningen skulle ändras så att han själv skulle ta beslutet att säga upp landstingsdirektören. Idag kom beskedet att landstingsdirektör Eva Ljung får sluta. Någon vettig förklaring ges inte.Inga kommentarer: