Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, maj 29, 2015

Centerbudget utan skattehöjning

Idag har vi i Alliansen i landstinget presenterat en gemensam budget som ett alternativ till den som Soclademokratena och Miljöpartiet har lagt fram. Vi klarar att balansera budgeten för 2016 utan att behöva höja skatten. Det budgerade överskottet är inte stort, men vi höjer inte skatten bara för att lägga drygt 365 miljoner kronor i överskott.

Vi har många bra förslag i budgeten. Några markeringar som är särskilt viktiga för oss i Centerparriet är satsningen på tillgång till specialistläkare i hela länet och ett tydlig besked om att ögonmottagningen och öronmottagningen i Tierp ska återöppnas.

Vi ger också besked om att det ska byggas en ambulanstation i Gränby, något som behövs för att få ned insatstiderna till bland annat Knutby och Almunge.

En annan viktig fråga för oss i Centerpartiet är att vi i vår gemensamma budget har med en utredning om en folkhögskolefilial i Norduppland.

En viktig del i vår finansiering är att vi genomför en rimlig höjning av priserna i kollektivtrafiken. Vi återställer den sänkning på månadskorten som gjordes i april och lägger på en höjning med ytterligare 60 kronor. Däremot höjer vi inte enkelbiljettpriserna. Genom förändringen behåller vi en rimlig balans mellan skattefinasiering och resenärsfinansiering i länets kollektivtrafik.

Inga kommentarer: