Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, april 23, 2018

Dags för busshållplats vid Boglösa bygdegård!


Ibland kan man hitta intressanta saker i Region Uppsalas diarium. En skrivelse från Boglösa bygdegård där de skriver att de vill ha en hållplats vid Boglösa bygdegård. 

Det är ett mycket bra förslag. Dels sker det en hel del verksamhet vid bygdegården. På söndag är det tull exempel söndagsdans. Med en hållplats vid Boglösa bygdegård skulle det vara möjligt för de som vill vara med att dansa och som bor i Skolsta eller Grillby att ta bussen. På vägen dit passar bussen perfekt till det att dansen börjar 15.00, men hem får man kanske smita ifrån sista dansen - men det fungerar rätt bra. Även från Enköpingshållet passar det hyggligt, även om man kanske kommer lite väl tidigt.

Som de skriver skulle det också vara värdefullt för dem som bor i Gåde som skulle kunna cykla till bygdegården för att ta bussen. I samband med att den nya sträckningen infördes tittade UL på att köra över Gåde och in till Grillby. Den vägen bedömdes då som för smal och krokig.

Exakta hållplatslägen är ju inget som bestäms av politiken, men jag kommer att följa hur det utvecklar sig.


Inga kommentarer: