Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

fredag, april 13, 2018

Rapport från möte med TrafikverketIgår besökte Trafikverket Regionala utvecklingsnämnden. Det var bra uppslutning med fyra personer från Trafikverket region Öst. Vi hade en timme avsatt och det hela inleddes med att Trafikverket presenterade sin verksamhet, hur processer fungerar med mera. En knapp halvtimme fick vi utrymme att ställa frågor.

Spår 7
Vi fick förklaringen kring varför spår 7 södra användas, lite kortfattat för att inte riskera att korka igen hela stationen i samband med störningar. Det framgång också att det fanns olika bilder av var längs spår 7 som SJ helst vill stanna. Detta ska följas upp.

Punktlighet
Trafikverket ser en minskad punktlighet sedan i höstas/vintras. De säger att det skett en ökning av tågen med ca 10 procent och de inte riktigt var förberedda på det. Punktligheten är betydligt sämre på direkttågen, 84,3% jämfört med 90,4% för de tåg som går med uppehåll Knivsta och Märsta. Trafikverket redovisar inte förseningarna vid olika tider, men förseningarna är vanligare när det går mycket tåg. De tog med sig frågan om också dela upp redovisningen för olika tider.

”Spårspring”
Sedan 2014 har förseningarna till följd av obehöriga på spåret mer en fördubblats (antal förseningstimmar) i Stockholmsområdet. Den totala merförseningen 2017 var 1740 timmar! Det beskrevs hur rutinerna skärpts för några år sedan, men jag hann tyvärr inte ställa frågan om de hade någon uppfattning om hur mycket som orsakades av personal.

Kapacitetshöjande åtgärder
Det ska genomföras kapacitetshöjande åtgärder som ska vara klara 2019. det handlar om elektrifiering av två spår och två växlar som ska rivas.

Information
När det gäller information fick vi en övergripande beskrivning av vad som sker och att en del sker automatiskt och en del manuellt. De finns samarbete med tågoperatörerna. Jag tycker dock att svaren på mina och andras frågor just kring informationen och vad som skulle göras för att förbättra den var lite väl svävande. Kan bero på att ingen av dem som var med jobbade specifikt med information.

Trafikverket vill kliva fram
Trafikverket var tydliga med att de vill kliva fram och ta sitt ansvar. De upplever att det ibland blir operatörerna som i media får svara på frågor om störningar som egentligen borde ställas till Trafikverket.

Sammanfattningsvis ett bra möte som gav en del konkreta saker som tjänstemännen kommer att arbeta vidare med. Dock är det långtifrån att känna som om allt är hemma. Det kommer att krävas fortsatt engagerad dialog med alla inblandade parter för att situationen förhoppningsvis ska bli bättre för tågpendlarna i vårt län.
Tyvärr han jag långtifrån ställa alla de frågor jag önskat, men jag tackar alla som hjälpte till med inspel och perspektiv.


Inga kommentarer: