Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, april 11, 2018

Sjukhusstyrelsens hela "besparingsplan"

Handlingsplanen för ekonomin i balans  är tunn.


I fjol gick Akademiska sjukhuset med ett underskott på över 200 miljoner kronor, vilket bidrog till ett underskott för hela Sjukhusstyrelsens. Orsaken att Sjukhusstyrelsen hade större utgifter än vad som man beviljats från Regionfullmäktige. Detta upptäcktes först efter sommaren.

När vi från oppositionen ställde frågor kring ekonomin inför 2018 utlovades att detta skulle man klara av. Sedan kom årsskiftet och nästan direkt kom en prognos om ett underskott på 60 miljoner kronor för Sjukhusstyrelsens verksamhet, också i år på grund av problem för Akademiska sjukhuset att hålla budget.

Det utlovades då - och krävdes från Regionstyrelsen - en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Ett slags "besparingsplan", även om det möjligen också kan finnas något sätt att öka intäkterna. Ärendet kommer upp på Sjukhusstyrelsen nästa vecka. Handlingen - ja hela handlingen - är inkopierad ovan.

Detta är alltså den handlingsplan för ekonomi i balans 2018 som Sjukhusstyrelsen ordförande valt att presentera för Sjukhusstyrelsen. Inte ett konkret förslag, inte en konkret åtgärd, inte ens en problembeskrivning. Att ta fram och presentera nya förslag innan mötet i nästa vecka skulle inte heller vara seriöst. Risken är att det kastas fram dåligt analyserade och illa förberedda förslag - precis som när Socialdemokraterna och Miljöpartiet förra våren vill lägga ned de dygnet-runt-öppna mottagningarna i Tierp och Östhammar.

Att hålla ordning och reda på den verksamhet som ligger under Sjukhusstyrelsen är ett svårt uppdrag. Sjukhusstyrelsens verksamhet omsätter mer än flera genomsnittliga kommuner och är komplicerad. Självklart går det inte som politiker att hålla på att peta i verksamhetens detaljer, men kravet på den som är ordförande är att se till att det finns väl förberedda och väl genomarbetade förslag för de politiska beslut som behöver tas och för att säkerställa den kontroll som den politiskt ansvariga styrelsen har. Utifrån det som presenteras kan man konstatera att det jobbet inte är gjort av sjukhusstyrelsens ordförande. Och det är ett problem för Region Uppsala.

Inga kommentarer: