Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, april 17, 2018

Sjukhusstyrelsen utan kontroll


I ett tidigare inlägg skrev jag om det obefintliga beslutsunderlaget inför sjukhusstyrelse. I fredags uppdaterades underlaget. Istället för en handlingsplan nu, ska den levereras till nästa Sjukhusstyrelsen den 22 maj. Detta trots att det redan i börja av året stod klart att Akademiska sjukhuset (och därmed Sjukhusstyrelsen) var på väg mot ett underskott. Redan i den första ekonomirapporten för året, den som lämnas efter februari månad, var prognosen ett underskott på 60 miljoner kronor.

Vid det sammanträdet fick sjukhusdirektören i uppdrag att ta fram en handlingplan för ekonomi i balans.
En sådan ska också ha presenterats för Sjukhusstyrelsen arbetsutskott, men uppenbarligen inte i en form som man valt att lägga fram den för styrelsen. Istället skjuter man det beslutat till i den 22 maj. Det innebär att det i praktiken inte kommer att finns någon handlingsplan före sommaren.

Alla som någon gång varit verksam i offentlig sektor vet hur svårt det är att göra justeringar och varje månad som går minska chansen att få ordning på ekonomin. Det är också så att sjukhusstyrelsen faktiskt har ett uppdrag från regionsstyrelsen om en handlingsplan för ekonomi i balans, precis som övriga nämnder och styrelser som hade förvaltningar med underskott under 2017. Den kommer då inte att kunna presenteras förrän till regionstyrelsen i slutet av maj tidigast.


Det är tydligt att sjukhusstyrelsen inte har koll på ekonomin och att det inte finns någon plan för ekonomi i balans. Detta i en styrelse som i fjol gjorde ett kraftigt underskott på grund av att man genom medvetna beslut lätt utgifterna öka. Men istället för att ta tag i problemet och se till att få fram en plan ägnar sig sjukhusstyrelsen ordförande åt att utlova nya satsningar på personal för "extra" statsbidrag. Detta trots att det pengarna kanske räcker till att beta av en tredjedel av underskottet.

Inga kommentarer: