Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, november 24, 2009

Vad är en styrande majoritet?

Det kan finnas många överenskommelser om vad som utgör en majoritet i en politisk församling och vilka krav man ställer på enighet och gemensamt uppträdande. Men om man ska hitta en minsta gemensamma nämnare för en styrande majoritet, så är det att den består av de partier som röstar för majoritetens budget.

I Enköping valde Folkpartiet att lämna majoritetssamarbetet vid förra kommunfullmäktige, då de inte röstade för majoriteten förslag till förändrad budget. Det betyder att den majoritet som finns i kommunfullmäktige Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna, inte motsvaras av en majoritet i kommunstyrelsen, något som naturligtvis måste rättas till så snart som möjligt.

Det är bara att beklaga Folkpartiets beslut, men jag hoppas att man inför nästa val lyckas få fram kandidater till kommunfullmäktige som är inställda på att samarbeta.

Inga kommentarer: