Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, november 03, 2009

S sviker pendlarna


Socialdemokraterna i Enköping är tillsammans med Vänsterpartiet och Miljöpartiet beredda att svika alla dem som pendlar med järnväg från (och till) Enköping. Vid kommunstyrelsens sammanträde i tisdags röstade de emot att Enköping skulle ta sin solidariska del av finansieringen av Citybanan - en satsning på infrastruktur som gynnar hela Mälardalen och där kommuner och landsting är med och betalar en liten del.

Det är ett tydligt besked om att Socialdemokraterna i Enköping inte är mogna att vara med och stryra kommunen. Hade de suttit i majoritet hade de varit beredda att riskera ett projekt som alla andra i regionen är med och betalar och som har mycket stor strategisk betydelse för Enköping och som ökar möjligheterna till miljövänligt pendlande i hela regionen.

ps. Ännu ett exempel på att socialdemokraterna är oseriösa är att det när vi beslutade om extra tillskott i budget 2010 ville skära ned 500 000 kronor på kommunstyrelsens projekt, men utan att berätta vilket projket de ville ta bort. Istället ville de lägga till ytterligare ett projekt, men utan finansiering.

Inga kommentarer: