Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, mars 17, 2010

Bra resultat i Enköpings skolor

Gårdagskvällen ägnades åt kommunfullmäktige i Enköping. Bra debatt om kommunens bokslut som fokuserade på målen.

Började med att tacka alla som jobbar i verksamheten för ett verkligt bra arbete. Kunde redovisa att andelen elever som lämnar nian med godkända betyga i alla ämnen överstiger genomsnittet i landet och att det genomsnittliga meritvärdet ligger på samma nivå som genomsnittet i landet.

Vi kan nu gå till val med en helt annan verklighet och en helt annan bild av läget i Enköpings skolor. Vi har kommit en lång bit på vägen. Det gäller också för arbetet mot mobbning och kränkande behandling, där det märks att utbildningsinsatserna gett resultat. Men fortfarande har vi mycket arbete framför oss.

Inga kommentarer: