Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, mars 18, 2010

Vad gör skolan för utsatta barn?

Hur arbetar man i skolan för att stödja och hjälpa utsatta barn? Den frågan arbetar en statlig utredning med. Under ett antal dagar besöker utredningen Enköping för att ta del av vårt arbete. Idag var det vi i Nämnde för förskola och grundskolas arbetsutskott som blev intervjuade.

Det blev ett väldigt intressant samtal om allt från vad innebörden är i olika begrepp till om vi gjort någon ekonomisk kalkyl av hur mycket kommunen eller samhället tjänar på insatser för barn som på olika sätt är utsatta.

Vi gör mycket i Enköping och jag tror att vi gör väldigt mycket bra (det tror utredningen också, det var därför de var på besök). Inte minst finns det ett bra samarbete mellan skola och socialtjänst. Samtidigt kan vi alltid bli bättre.

Det ska bli mycket spännande att se vad utredningen kommer fram till när den presenteras i december.

Inga kommentarer: