Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, december 05, 2012

Centerpartiet i Uppsala län populärast i landet


Centerpartiet är tredje största parti i Uppsala län enligt SCB:s senaste
partisympatimätning.
SCB:s stora  undersökning av väljarsympatier bryts ned också på valkretsnivå. I den senaste mätningen får Centerpartiet 8,8 procent av sympatierna i Uppsala län. Det betyder att vårt län är det län där Centerpartiet har störst stöd i hela landet (möjligen med undantag av Gotland, där antalet tillfrågade är för litet för att redovisas ).

Av partierna i Uppsala län är det bara Socialdemokraterna och Moderaterna som är större än Centerpartiet, även om skillnaden mot Miljöpartiet är väldigt liten. Av Sverigedemokraternas stora framgångar på riksnivå syns inget. Inte heller verkar det räcka med starkt profilerade kommunalråd i Uppsala - kanske handlar det om innehåll i budskapet, kanske är det så att det faktiskt är riksdagspolitiken som avspeglas.

Det är självklart så att underlaget i de enskilda valkretsarna är litet och den statistiska osäkerheten är stor, men det som är intressant är att Centerpartiet i länet visar en stadig kontinuerlig ökning från maj 2010 till nu. Det tyder på att det finns ett underliggande ökande stöd för Centerpartiet i länet. Och eftersom detta handlar om riksdagsvalet är det ett gott betyg till vår riksdagsledamot Solveig Zander.

Inga kommentarer: