Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, december 04, 2012

Fler vagnar behövs på tåget!

Dagens EP
Idag skriver jag tillsammans med Centerpartiets riksdagsledamot (och därmed med dagliga erfarenheter av SJ:s regionaltågtrafik) och kommunalråd Kenneth Löthegård i EP om SJ:s regionaltågtrafik på Mälarbanan. Dagliga rapporter om inställda, försenade och knökfulla tåg inger oro.

Enköpings-Posten finns inte tillgänglig på nätet så här kommer texten i sin helhet:


Det behövs fler vagnar på tågen!

Goda kommunikationer är nödvändigt för att ett samhälle ska fungera. Det gäller inte minst Enköping eftersom många enköpingsbor idag arbetar utanför kommunen. Många pendlar till Stockholm och då är tåget det mest hållbara alternativet, inte minst för miljön.
Men det måste också fungera i praktiken. Idag finns det tyvärr en hel del problem, både vad gäller tillförlitligheten i trafiken och den tjänst som SJ erbjuder. Idag händer det alldeles för ofta att vi som reser från Enköping får stå på tåget in till Stockholm på morgonen, att vi drabbas av förseningar eller till och med inställda tåg.

På sikt krävs det en utbyggd infrastruktur. Mälarbanan måste helt enkelt byggas färdigt så att trafiken från bland annat Enköping kan få den tillförlitlighet och frekvens som vi förväntar oss.
Redan på kort sikt måste SJ sköta sitt uppdrag att till en rimlig kostnad transportera människor, sittande och i tid, till sina destinationer. Det finns i ord en betydligt mer positiv inställning från SJ när det gäller regionaltågtrafiken i Mälardalsregionen än tidigare. Det är bra. Men ord kan inte ersätta handling. Den 9 december börjar en ny tidtabell gälla. Då försvinner också ett antal direktavgångar från Västerås. Då gäller det att SJ visar att de åter förtjänar vårt och sina kunders förtroende genom att uppfylla löftet om fler vagnar på tågen.

Vi värnar den nya kollektivtrafiklagstiftningens intentioner och ser gärna fler kommersiella aktörer. Men det är också viktigt att de kommersiella aktörer som finns idag, som SJ, klarar av att ta sitt ansvar. En fungerande pendling är en grundläggande förutsättning för tillväxt både i vår kommun och i övriga landet. Om de som driver verksamheten på kommersiell grund inte klarar av att leverera ett tillräckligt bra alternativ kan det bli nödvändigt för samhället att gripa in. Det är därför bra att de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen nu förbereder sig för att ta ansvar för den regionala tågtrafiken om SJ inte klarar av att leverera.

Solveig Zander (C)
Riksdagsledamot
Johan Örjes (C)
Landstingsråd
Kenneth Löthegård (C)


Inga kommentarer: