Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, december 13, 2012

Norrländska tigrar
I vilken del av Sverige sker Sveriges tillväxt? Om man jämför i vilka län tillväxten i Sverige skett sedan 2007 är svaret Norrland. Samtliga Norrlands län växer snabbaer än Sverige i genomsnitt. I topp - Jämtland - där bruttoregionalprodukten växt med 24 procent, precis över Norrbottens 22 procent. Sedan lyckas Halland och Uppsala län tränga sig in på listan över snabbväxarna med 12 respektive 11 procents tillväxt.

Stockholm, som ofta utpekas som Sveriges tillväxtmotor, har växt med 10 procent - lika mycket som Västernorrland. Därefter följer de båda sista Norrlandslandstingen - Gävleborg och Västerbotten med 9 procent. Genomsnittet i Sverige landar på 7 procent.

Det finns naturligtvis många sätt att räkna och beskriva tillväxt och tillväxtens förutsättningar. Resultatet beror delvis på vilka år som jämförs. Men detta är också en bild av var tillväxten i Sverige sker, som vi som är verksamma i storstadsområdena inte riktigt alltid förstår och inser betydelsen av.

Jämförelsen är den relativa ökningen av total bruttoregionalprodukt i löpande priser.


Inga kommentarer: