Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, december 19, 2012

Kollektivtrafiken bra för näringslivet

Ur UNT:s bilaga Uppgång
I UNT:s bilaga Uppgång om näringslivet i Uppland har tre näringslivsprofiler fått uttala sig om vilka händelser i regionen som haft störst betydelse för näringslivet. under 2012. Alla tre lyfter på olika sätt fram kollektivtrafiken. Tiina Mykkänen på Destination Uppsala lyfter fram de ökade pendlingsmöjligheterna: både dubbeldäckarna till Västerås och pendeln till och från Stockholm.

Maria Ranka på handelskammaren Stockholm/Uppsala lyfter fram SL-pendeln Stockholm-Uppsala och Upptåget till Sala och Gävle. Jan Hammerling, vd på Atrium, lyfter fram landstingets övertagande av kollektivtrafiken som "skapar bättre förutsättningar för förbättrad kollektivtrafik över länsgränserna".

Det är roligt att så tydligt se att kollektivtrafikens betydelse för ett växande näringsliv och däremed en växande region lyfts fram.


Inga kommentarer: