Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, februari 13, 2013

Pendel till Arlanda helt OK

Konkurrensverket avfärdar anmälan mot SL-pendeltåg. Det var ett bussföretag som anmälde den nya pendeltågslinjen Älvsjö-Uppsala för att den stannade på Arlanda och därmed försämrade förutsättningarna för företagets kommersiella verksamhet.

Konkurrensverket konstaterar att det rör sig om regional kollektivtrafik och att det är sådan som myndigheterna ska säkerställa. Verket skriver också att: " Hänsyn bör även tas till att syftet med den 
aktuella trafiken är att etablera pendeltågstrafik mellan Stockholm och Uppsala. Att etablera en linje  till och från Uppsala utan att inkludera Arlanda flygplats är sannolikt inte effektivt." Det hela slutar med att Konkurrensverket inte anser att de ska göras någon ytterligare utredning.

Ett välkommet, om än väntat, besked. Principiellt har det ju inte skett någon större förändring jämfört med när Upptåget körde till Upplands-Väsby via Arlanda. I praktiken har dock resmöjligheten blivit enklare och tydligare, inte minst för alla från Uppsala som pendlar till norra Stockholm.

Länk till Konkurrensverkets beslut (pdf) Ifrågasatt konkurrensproblem - Spårbunden kollektivtrafik till Arlanda  flygplats

Inga kommentarer: