Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, februari 25, 2013

Tåg i tid

Detta med förseningsstatitik har blivit aktuellet igen. I grunden redovisas förseningar inom tågtrafiken enligt en överenskommen standard. Den är att ett tåg är punktligt om det ankommer till slutstation på rätt tid + 5 minuter när det gäller regionaltåg - som SJ:s tåg mellan Uppsala och Stockholm. Det är en rimlig marginal i en regionaltågssystem. För SL:s pendeltåg är det rätt tid + 2 minuter som gäller, för fjärrtåg rätt tid + 15 minuter.

Att det är skillnad är i och för sig inte orimligt. För resenärerna är det skillnad att dagligen pendla mellan Enköping och Stockholm, eller att ta tåget till Malmö i samband med en längre resa. Samtidigt innebär det att SL:s Uppsalapendel räknas som sen, även om SJ:s Uppsalapendel med samma försening skulle räknas som i tid - och det kan naturligtvis upplevas som lite underligt.

Tyvärr har Trafikverket strulat till det för sig genom att i vissa redovisningar klumpa ihop allt och redovisa även regionaltågen som om de vore fjärrtåg och kalla det för persontrafik. Det ger jättebra punktlighetssiffror, men ger en statistik som resenärerna inte känner igen. Jag förstår egentligen inte motivet för detta och jag hoppas att Trafikverket i fortsättningen håller sig till den standard som finns för att redovisa föresningar.

Läs mer om punktlighetsstatistik på Trafikverkets hemsida.
Läs mer på SJ:s hemsida, där punktligheten per vecka och utvalda sträckor redovisas: Punktlighetsstatistik

Inga kommentarer: