Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

onsdag, februari 13, 2013

Positivt för länets kollektivtrafik

Kollektivtrafiken i länet tar marknadsandelar och vi närmar oss läget där var fjärde motoriserad resa i länet sker med kollektivtrafik. Under 2012 uppgick markandasandelen till 24,2 procent - en ökning med 1,3 procentenheter från 2011.

Det är glädjande att vi kan se en så possitiv utveckling. Det är också resultatet av en genomtänkt satsning på kollektivtrafik från alliansmajoriteten i landstinget. Vi ligger fortfarande bland de fyra län som har högst marknadsandel och ligger bara tiondelar efter Skåne.

Kunderna är också mer nöjda än tidigare. Av dem som reser med stadstrafiken i Uppsala var 84 procent nöjda med senaste resan, och av dem som reser med regiontrafiken var 82 procent nöjda.

Från majoriteten i landstinget har vi prioriterat kollektivtrafiken, men den stora förtjänsten för de lyckade resultatet är alla de som ihärdigt arbetare med att stärka kollektivtrafiken i länet. Alla anställda på Kollektivtrafikförvaltningen UL, alla chaufförer och andra som är anställda hos våra entreprenörer och alla dem som arbetar med planering i kommunerna och som på det sättet bidrar till att stärka kollektivtrafiken.

Länk till rapporten: Kollektivtrafikbarometern (pdf)

Lite på Radio Uppland om detta.

Inga kommentarer: