Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, februari 18, 2013

100 % förnybart - 100 % hållbart

Det förslag till idéprogram som partistyrelsen idag har presenterat är betydligt bättre än det förslag som presenterade i december. Inte minst är det bra med en tydlig markering av att Centerpartiet vill se ett Sverige med hundra procent förnybar energi inom en generation.

Det är också tydligt att partistyrelsens förslag bättre stämmer överens med de uppfattningar som finns hos Centerpartiets medlemmar och väljare, till exempel när det gäller det sociala patos som präglad centerpolitiken genom decennierna.

Det känns också tryggt att de skrivningar som känts dåligt förankrade i Centerpartiets idétraditioner inte längre finns kvar i programmförslaget.


 Några viktiga citat:När vi stärker möjligheterna för dem som har det sämst lyfter vi hela samhället. Vi tror på ett gemensamt ansvar för att ge alla maximala möjligheter i livet, att utjämna de orättvisor som arv och uppväxt skapat.

Ett centralt mål för Centerpartiet är att det ska finnas likvärdiga möjligheter att arbeta, bo, leva och driva företag i hela vårt land.

Sverige har både möjlighet och skyldighet att inom mindre än en generation bli ett samhälle med hundra procent förnybar energi, helt fritt från fossil energi.

Vi lever i ett mångkulturellt samhälle. Det är en styrka. Öppnare gränser gör att avståndet mellan människor minskar och att kontakterna mellan olika delar av världen stärks. Utan invandring skulle Sverige vara ett fattigare land, såväl ekonomiskt som kulturellt och intellektuellt.

Läs partistyrelsen förslag (pdf): En hållbar framtid

Inga kommentarer: