Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

måndag, november 11, 2013

Ett bra besked för MälardalenPå Dagens Nyheters debattsida presenteras en överenkommelse mellan staten, Stockholms läns landsting och ett antal kommuner. Beskedet innebär att det blir en utbyggnad av tunnelbanenätet - dels till Nacka (via Södermalm) men också till bland annat Barkarby.

Detta är en tydlig framgång inte minst för Centerpartiet i Stockholm. Som enda alliansparti gick Centerpartiet till val 2010 i Stockholm med löftet om att verka för en utbyggd tunnelbana. Nu kommer resultatet. Ett tydligt exempel på vad ett allianssamarbete kan ge i praktisk politisk utdelning.

En utbygd tunnelbana är också ett bra besked för hela Mälardalen. En väl fungerande kollektivtrafik i Stockholm är en förutsättning för att kollektivtrafik ska vara det alternativ som resenärerna väljer vid resor till och från Stockholm.

Att staten dessutom går in och medfinansierar kollektivtrafikens infrastruktur i några av länets storstäder gör det ju pockså lättare att föra en sådan diskussion också när det gäller kollektivtrafikens infrastruktur i storstaden Uppsala.

Inga kommentarer: