Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, november 14, 2013

Ett enklare biljettsystem

Det finns få frågor som jag får lika ofta som frågor om biljetter och biljettpriser. Det system vi har är enkelt i grunden, men har massor av undantag och särlösningar och är dessutom en blandning beroende på olika huvudmän. Därför har kollektivtrafiknämnden begärt att förvaltningen skulle ta fram ett förslag till en ny pris- och biljettstruktur som skulle vara enklare.

Det har de gjort och det förslag de lägger fram uppfyller de krav vi ställt. Samtidigt är det radikalt. Ett UL-kort för all UL-trafik och fem zoner utan undantag med ett pris på 25 kronor per zon. I stort sett är det samma system som man har i Stockholms län, vilket inte minst är en fördel om vi utvecklar samarbetet ytterligare.

Den stora vinsten med förslaget är att jag som resenär enkelt kan förstå och lära mig systemet. Det kommer säkert att leda till ett ökat resande, framför allt på lite längre sikt. Du behöver inte tänka när du sätter dig på bussen till Arlanda, även om du oftast reser inne i Uppsala stad. Eller om du vill åka ut till Ulva kvarn, gå på fest i Vänge eller festival i Gävle. Har du ett UL-kort är det bara att kliva på bussen eller tåget.

Prisnivån i förslaget är samma som i Stockholm, det betyder att en del får sänkta priser och en del höjda. Så är det när budgeten ska gå ihop.

Jag har varit väldigt skeptisk till tanken på ett kort för hela länet. Men när jag följt de utredningsarbete som förvaltningen gjort och prövat olika alternativa förslag har jag insett att ett UL-kort för all trafik är det som är bäst för länet.

Om förslaget vinner nämndens gillande och passerar landstingsstyrelsens nålsöga och får bifall av ledamöterna landstingsfullmäktige, så kan det börja gälla nästa vår. Annars får vi väl harva på med vårt gamla system med  lite nytt lappande och lagande, men då kan vi politiker i varje fall inte lägga skulden på kollektivtrafikförvaltningen är medborgarna kritiserar oss för att det är svårt att förstå biljettsystemet.

Läs pressmeddelande från förvaltningen om förslaget: Förslag om ny zonindelning och prissättningsmodell för UL-trafiken

Inga kommentarer: