Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

lördag, november 16, 2013

Enköpings lasarett kortar köer


Vilken härlig rubrik! Och vilket synligt bevis på den utveckling som de senaste åren skett på Enköpings lasarett. Den som läser artikel får också en bild av det kraftig ökade antalet operationer på lasarettet. Och framför allt - vad bra för alla de patienter som nu kan få sin operation snabbare. Röntgenundersökningar dygnet runt och operationer en söndagsmorgon.

I Uppsala läns landsting har vi en väldigt bra vård av hög kvalitet, men vi har problem med att väntetiderna ibland är alldeles för långa. Att det nu sätts in insatser för att få ned kötiderna är därför verkligen välkommet. Det är också ett resultat av ett hårt arbete, både i politiken och i verksamheten, för att hitta vägar att komma tillrätta med köerna.

Inga kommentarer: