Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, april 15, 2014

Allt till Akademiska, inget till vårdcentralerna

Socialdemokraterna gjorde i går ett valutspel om mer pengar till landstingen för vård. Inget konstigt med det, det kommer att komma massor av liknande utspel under valåret. Pengarna skulle gå till landstingen och i UNT kunder det socialdemokratiska oppositionsrådet Vivianne Macdisi breda på hur pengarna skulle användas. Det är lite oklart hur mycket det skulle bli, Börje Wennberg skriver 72 miljoner i sitt månadsbrev, Macdisi delar ut 75 miljoner. Ingen märkbar skillnad i landstingets budget på ca 9 miljarder.

Men det som är intressant är vad Socialdemokraterna säger att pengarna ska användas till. 75 miljoner till Akademiska sjukhuset lovar man. Inte en krona till primärvården och vårdcentralerna, inte en krona till lasarettet i Enköping.

I praktiken spelar detta ingen roll, Socialdemokraterna befinner sig förhoppningsvis i opposition också efter valet, men det ger en inblick i tankevärlden hos dem som vill ta över styret av Uppsala läns landsting. Från den nuvarande alliansmajoriteten har vi ansträngt oss för att se hela länet. Stora satsningar har gjorts på Akademiska sjukhuset, men vi har också utvidgat verksamheten på Enköpings lasarett och fått fler mottagningar också inom primärvården (Skokloster, Bälinge).

Från Socialdemokraterna tänker man automatiskt bara Akademiska sjukhuset. Det är ett skäl för alla som värnar om vård i hela länet att vara oroliga för ett Socialdemokratiskt maktövertagande i landstinget.

Inga kommentarer: