Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

tisdag, april 08, 2014

Regeringen lyfter Uppsala län

Regeringen satsar på spår!

Så har då regeringen presenterat sin nationella plan för transportinfrastruktur. Den innehåller många positiva besked för Uppsala län och alla handlar inte om sådant som ska byggas i Uppsala län.

Det viktigaste beskedet, som i och för sig var väntat, är att regeringen avsätter pengar för att bygga färdigt Mälarbanan. Bygget har redan påbörjat och i i sitt beslut avsätter regeringen pengar till hela sträckan och gör också bedömningen att allt, inklusive en ny underjordisk station i Sundbyberg, ska var klar ungefär 2025. Pendlare mellan Enköping och Stockholm är idag de i länet som har det tuffast när det gäller störningar i tågtrafiken, så denna satsning på att få ordning på spåren och skilja på storregional tågpendling och SL:s pendeltåg är mycket viktig.

Regeringen lägger också in ytterligare 300 miljoner kronor på att förbättra punktligheten på Ostkustbanan. Annie Lööf beskriver i sin kommentar till satsningen varför den behövs: "Den här regionen är snabbt växande och en punktlig persontrafik mellan våra stora städer underlättar arbetspendling och förenklar människors vardag". I Uppsala kommer också plankorsningar att byggas bort och det arbete som redan inletts med dubbelspår vid Gamla Uppsala fortsätter.

För Uppsala är det också bra att regeringen gör ytterligare satsningar på Ostkustbanan söder om Sundsvall. En bra järnvägsförbindelse från Sundsvall till Uppsala (och Arlanda) är bra också för utvecklingen i Uppsala län.

Ytterligare en satsning som regeringen gör är på Dalabanan Uppsala-Borlänge(pdf-beskrivning). Det är viktigt, inte minst för det regionala pendlandet. Med Upptåget Uppsala-Sala har vi ju visat att det finns underlag. Dessutom har både Heby och Sala positiv befolkningsutveckling sedan Upptåget började gå. Men ska det bli riktigt regelbunden trafik behövs insatser på banan. 

Utöver detta görs en del mindre åtgärder på vägarna. Det handlar i huvudsak om väg 56 (där arbetet kommer igång snart) och väg 70 som är tänkt att få mitträcke. 

Självklart kan man alltid önska mer och behoven är omättliga. Centerpartiet har också presenterat förslag till hur det är möjligt att få fram mer pengar till infrastrukturinvesteringar. Men alliansregeringen har med denna plan gjort enorma satsningar på ett alltför eftersatt område. Resultatet kommer inte nästa år, men om ett decennium kommer vi på allvar se resultatet av Centerpartiets inflytande och alliansregeringens politik. 

Inga kommentarer: