Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

torsdag, april 24, 2014

Buss i tid

Från Enköping-Posten.


Att bussar och tåg ska komma fram i tid är viktigt. En av de saker som vi började med när landstinget tog över ansvaret för kollektivtrafiken var att börja mäta tidhållningen ordentligt och på ett jämförbart sätt (läs mer här: Koll på minuterna).

Resultatet brukar visa att tågtrafiken har rätt bra tidhållning (inom 5 minuter från rätt tid, som är det vedertagna måttet för regional trafik) de allra flesta tåg är fram vid sin slutstation i tid. Detta gäller Upptåget och SL:s pendeltåg som går in i länet. Busstrafiken är sämre, framför allt på regionsidan. Det är i och för sig naturligt Dels för att det är längre sträckor, dels för att trafikflödet och passagerarantalet varierar en hel del över dagen. Det är då svårt att lägga en tidtabell som är "rätt" hela dygnet.

I dagens Enköping-Posten redovisas en genomgång av förseningarna per linje (endast linjer som går i Enköping). Den visar att de flesta linjer har hygglig tidhållning. De jag själv åker med mest, linje 202 och 774, ligger runt 90 procent inom fem minuter. Även när jag reser i övriga delar av länet är det relativt sällan jag upplever stora problem med förseningar. Att jag inte märkt några problem alls, som det kan verka av artikeln, stämmer dock inte. Jag har hela tiden varit tydlig med att det finns problem med tidhållning och att det är en viktig fråga att arbeta med.

Men redovisningen visar också att det finns linjer som har betydligt större problem, till exempel 804 (Uppsala-Enköping) och 874 (Enköping-Västerås). För 874 kan det nog delvis förklaras med omfattande vägarbeten på E18 till Västerås. Dessa linjerna, där var femte buss är mer än fem minuter sen, har inte tillfredsställande tidhållning.

Det finns naturligtvis ett enkelt sätt att hålla tidtabellen och det är att lägga på mer tid. Men det betyder dels att många turer tar längre tid än nödvändigt, men också att kollektivtrafiken blir mindre attraktiv. Det får inte ta alltför lång tid att åka kollektivt, jämfört med att ta bilen. Helst ska det gå snabbare, som det för det mesta gör med tåg.

Det betyder att det är viktigt att arbeta med framkomligheten, framför allt i större tätorter. Kan man dessutom med kollektivtrafikfält och rätt signalprioritering gynna kollektivtrafiken, kan man både få ned den faktiska restiden och hålla tidtabellen.

Inga kommentarer: