Skriv bättre insändare

Vill du bli bättre på att skriva insändare?
Jag ger några goda råd på:

söndag, augusti 10, 2014

Blir Enköpings lasarett kvar om sjukvården förstatligas?

Det finns en del som tror att allt löser sig bara staten tar över ansvaret, detta trots att det finns gott om exempel på motsatsen. Det kommer inte ens att bli lika över allt - det finns gott om exempel på hur även statliga myndigheter brister i likabehandling.

Denna övertro på statlig styrning och centralisering är traditionellt ett socialdemokratiskt kännetecken. Tyvärr har nu också vissa allianspartier smittats, ett förespråkar ett förstatligande av skolan, ett annat av sjukhusvården.

Det finns många argument emot dessa förslag, inte minst handlar det om att de hänger samman med andra delar inom kommunen respektive landstinget Att splittra förskola och skola på två olika huvudmän är inte särskilt smart, men en del kanske lever kvar i föreställningen att förskolan fortfarande är "dagis". Samverkan mellan sjukhusvården, primärvården och den kommunala omsorgen är central - inte minst för äldre med många olika sjukdomar. Där finns mycket att göra för att förbättra samarbetet, men ingen kan väl tro att det blir bättre av att utöver landstinget och kommunen också blanda in en statlig nivå?

Däremot tror jag vi kan förvänta oss ett resultat. En ökad centralisering. Dels för att statliga byråkrater, som är de som kommer att avgöra, tror på storskaliga lösningar, dels för att den kontroll som utgörs av folket inte påverkar dessa byråkrater. De är nämligen inte valda.

För Enköping tror jag ett förstatligande av sjukvård och skola skulle få förödande konsekvenser för både Enköpings lasarett och för Fjärdhundraskolan. Ingen av dem skulle nog överleva med verksamhet i nuvarande omfattning om de förstaligades.


Inga kommentarer: